Gouden Tip
Image default
Zakelijke dienstverlening

Een arbeidsdeskundig onderzoek in uw bedrijf

Het laten uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek van ADXpert in uw bedrijf kan u, als ondernemer en werkgever, vele voordelen opleveren. Wanneer een werknemer in uw bedrijf langdurig ziek is of om andere reden verzuimt, kan dit in vele opzichten nare gevolgen hebben voor uw bedrijf of onderneming. Zowel u als de betreffende werknemer moet de instelling hebben om deze laatste zo snel en effectief mogelijk weer in het werkcircuit te laten meedraaien. Een arbeidsdeskundig onderzoek brengt helder in kaart welke mogelijkheden er voor de werknemer nog zijn binnen uw bedrijf en biedt houvast. In dit artikel bespreken we mogelijke situaties waarin een arbeidsdeskundig onderzoek u kan helpen, en waar u een dergelijk onderzoek kan aanvragen.

Een arbeidsdeskundig onderzoek loont!

Wanneer een van uw werknemers onverhoopt langdurig ziek is, is dat voor alle betrokken partijen erg vervelend. Het arbeidsdeskundig onderzoek helpt u om meer inzicht te krijgen in de manieren waarop de betreffende werknemer zou kunnen re-integreren binnen uw bedrijf, of dat er wellicht aanpassingen moeten worden verricht voordat de werknemer weer volledig kan meedraaien. 

U bent als werkgever bij de wet verplicht om bij langdurig (ziekte)verzuim van een werknemer een arbeidsdeskundig onderzoek te laten uitvoeren. Wanneer de betreffende werknemer een WIA-aanvraag indient bij het UWV zal deze controleren of het arbeidsdeskundig onderzoek daadwerkelijk is aangevraagd en uitgevoerd. U bent zelfs al strafbaar wanneer u het arbeidsdeskundig onderzoek te laat aanvraagt, u zal dan een loonsanctie ontvangen. Wacht hier dus niet te lang mee.

De eerste stap van het arbeidsdeskundig onderzoek bestaat uit interviews in uw bedrijf tussen u, uw werknemer, de arbeidsdeskundige en eventueel in samenspraak met uw bedrijfsarts of Arboarts. Het doel van deze interviews is om helder in kaart te brengen welke mogelijkheden er nog zijn voor de werknemer om terug te kunnen keren in uw bedrijf. Wellicht zullen er enkele aanpassingen moeten worden verricht om de werknemer werkgelegenheid te kunnen bieden, of zal er een aangepaste functie voor de werknemer moeten worden aangesteld.

Wanneer er van bovenstaande geen sprake is wordt er gekeken naar een alternatief traject voor de werknemer, zodat deze alsnog aan het werk kan blijven, al is het buiten uw organisatie. We noemen dit ook wel het tweede spoortraject.

Wij helpen u en uw bedrijf verder!

Op de website van Adxpert vraagt u het arbeidsdeskundig onderzoek gemakkelijk en snel zelf aan. Onze arbeidsdeskundigen streven ernaar het onderzoek binnen vijf werkdagen na uw aanvraag uit te voeren. Zij zullen de resultaten binnen vijf werkdagen na uitvoering van het onderzoek bij u aanleveren en desgewenst met u bespreken.