Gouden Tip
Image default
Rechten

Het Wetboek van Strafrecht

Je hebt het strafrecht, het jeugdrecht, het arbeidsrecht en het bestuursrecht. Al deze rechtsgebieden verschillen van elkaar maar hebben ook allemaal wat met elkaar te maken. Het gaat bij arbeidsrecht over de afspraken en regelingen tussen werkgever en werknemer die er zijn. Bij het strafrecht gaat het juist om alles wat te maken heeft met het straffen op overtredingen van de wet.

 

Er is voor het strafrecht een wetboek die openbaar toegankelijk is. De naam van dit boek is het ‘Wetboek van Strafrecht’. Iedereen land op de wereld heeft er wel een met daarin alle wetten en regels. Het boek kun je gewoon online vinden om te lezen. Het eerste wetboek van strafrecht werd in 1809 gemaakt, het werd toen het crimineel wetboek voor het Koninkrijk Holland genoemd. In 1881 werd de eerste versie van het huidige wetboek van strafrecht bepaald. Een veelgemaakte fout van mensen is dat ze denken dat de procedures van straffen ook worden uitgelegd in het wetboek van strafrecht. Dit is niet het geval, dit wordt uitgelegd in het wetboek van strafverordening.

 

Je kunt het wetboek van strafrecht opdelen in drie verschillende delen of hoofdstukken: je hebt de algemene bepalingen, misdrijven en overtredingen.

 

In het eerste gedeelte, de algemene bepalingen, worden zaken die gelden voor overtredingen en misdrijven besproken. Hierbij moet je denken aan straffen die moeten worden gegeven voor voor misdrijven, en ook wanneer iemand een verlaging of verhoging van de straf verdient. Bij misdrijven moet je denken aan de ergere delicten zoals geweldpleging, vechten, overvallen, moorden, verkrachtingen en andere zaken die thuishoren in dit rijtje. Overtredingen zijn dan weer kleinere delicten waar ook lichtere straffen voor worden uitgedeeld. Je kunt hierbij denken aan openstaande boetes, te hard rijden, beledigen van een ambtenaar in functie of wildplassen. Je ziet bij beide categorieën duidelijke verschillen tussen de hevigheid van de straffen die worden uitgedeeld.

 

https://www.ebhlegal.nl/