Gouden Tip
Image default
Banen en opleidingen

Ontslagvergoeding zelf berekenen voor werknemers

Het berekenen van de hoogte van je ontslagvergoeding als werknemer is een belangrijk aspect bij het beëindigen van je dienstverband. Het geeft je inzicht in wat je kunt verwachten en helpt je bij het plannen van je financiële toekomst. In deze blogpost bespreken we hoe je hoogte ontslagvergoeding zelf berekenen kunt en waar je rekening mee moet houden.

Wat is een ontslagvergoeding?

Een ontslagvergoeding, ook wel transitievergoeding genoemd, is een bedrag dat een werknemer ontvangt bij ontslag door de werkgever. 

Hoe bereken je zelf je ontslagvergoeding?

Het berekenen van je ontslagvergoeding kun je zelf doen aan de hand van een aantal factoren:

 • Duur dienstverband: Voor elk jaar dat je in dienst bent geweest, bouw je een bepaald percentage op. Bereken hoeveel jaren je in dienst bent geweest.

 • Leeftijd: Voor werknemers van 50 jaar en ouder geldt een hoger opbouwpercentage. Houd hier rekening mee bij het berekenen.

 • Bruto maandsalaris: Het bruto maandsalaris dat je verdient is ook van invloed op de hoogte van je ontslagvergoeding.

Voorbeeld berekening van ontslagvergoeding

Laten we een voorbeeldberekening bekijken om een idee te krijgen van hoe je zelf je ontslagvergoeding kunt berekenen:

 • Duur dienstverband: 10 jaar

 • Leeftijd: 40 jaar

 • Bruto maandsalaris: € 3500

Berekening:

 • Eerste 10 dienstjaren: 1/6 bruto maandsalaris per gewerkt jaar

 • Overige jaren: 1/4 bruto maandsalaris per gewerkt jaar

In dit voorbeeld zou de ontslagvergoeding worden berekend als volgt:

(10 x 1/6 x € 3500) + (0 x 1/4 x € 3500) = € 21.666,67

Belangrijke aandachtspunten bij het zelf berekenen

 • Wettelijke grenzen: Er zijn wettelijke grenzen aan de hoogte van de ontslagvergoeding, afhankelijk van het jaar waarin het dienstverband eindigt.

 • Aftrekposten: Bepaalde kosten, zoals scholingskosten of kosten voor outplacement, kunnen worden afgetrokken van de ontslagvergoeding.

 • Belasting: Houd er rekening mee dat de ontslagvergoeding belastbaar is en dus belasting kan worden berekend over het ontvangen bedrag.

Met deze informatie kun je zelf een goede inschatting maken van de hoogte van je ontslagvergoeding en je financiële planning daarop afstemmen.

Zelf ontslag nemen tijdens ziekte

Zelf nemen van ontslag tijdens ziekte is een ingrijpende beslissing en vereist een zorgvuldige overweging. Het is belangrijk om de juridische en financiële gevolgen te begrijpen voordat je deze stap zet.

Belasting op de ontslagvergoeding

 • Belastbaar inkomen: De ontslagvergoeding wordt beschouwd als belastbaar inkomen en wordt belast volgens de geldende belastingtarieven.

 • Belastingtarieven: Het belastingtarief dat wordt toegepast op de ontslagvergoeding kan variëren afhankelijk van je totale inkomen en de geldende belastingregels op dat moment.

 • Aftrekposten: Bepaalde kosten, zoals scholingskosten of kosten voor outplacement, kunnen worden afgetrokken van de ontslagvergoeding voordat belasting wordt berekend.

 • Netto bedrag: Houd er rekening mee dat het uiteindelijke bedrag dat je ontvangt na belastingen lager zal zijn dan de bruto ontslagvergoeding.

Met deze kennis van belastingen kun je een realistischer beeld krijgen van het netto bedrag dat je daadwerkelijk zal ontvangen na aftrek van belastingen van je ontslagvergoeding. Zelf ontslag nemen tijdens ziekte ligt aan jou.

 

https://www.gouden-tip.nl/Ontslagvergoeding-zelf-berekenen-voor-werknemers/