In welke sectoren kan een Variantloods worden gebruikt?
Gouden-tip

Een Variantloods is een type loods dat in tal van sectoren kan worden gebruikt. Naast dit type loods kunt u bij Systeem Loodsen Bouw B.V. ook andere typen zoals de Romney- en de Zadeldakloods huren of kopen. Het specifieke karakter van uw bedrijf en het doel waarvoor u de loods wilt aanschaffen, spelen een belangrijke rol in de uiteindelijke beslissing. Een loods is een belangrijk onderdeel van uw bedrijf en dus dient u goed over uw beslissing na te denken. Ongeacht in welke sector u werkzaam bent.

Een loods die aan uw persoonlijke en werkveldeisen voldoet

Alhoewel een loods, zoals een Variantloods, aan uw persoonlijke eisen en wensen moet voldoen, moet hij ook voldoen aan de directe en indirecte eisen die door de industrie waarin u werkzaam bent worden gesteld. Grofweg worden er binnen de loodsbouw drie categorieën onderscheiden:

  • De industriebouw
  • De land- en tuinbouw
  • Sport en recreatie

In het eerste geval gaat het dus veelal om een Variantloods of ander type loods dat als opslagruimte wordt gebruikt. Ook in de land- en tuinbouw gaat het vaak om opslag, maar eveneens kunnen loodsen als stallen worden gebruikt. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan stallen voor pluimvee. Binnen de categorie sport en recreatie wordt een Variantloods of ander type loods veelvuldig gebruikt als sporthal. Maar ook maneges zijn vaak gevestigd in loodsen. Het behoeft weinig uitleg dat een loods, afhankelijk van zijn gebruik, aan specifieke vereisten dient te voldoen. Met de professionals van Systeem Loodsen B.V. kunt u alle details op het gebied van ontwerp, materialen, isolatie en nog veel meer bespreken.

De toegang tot uw loods

Behalve de afmetingen en de materialen die er zullen worden gebruikt voor het bouwen van uw loods, zijn ook de toegangsmogelijkheden van belang. Ook hierover denkt u vooraf na te denken. Volstaan schuifpoorten of is het beter om bijvoorbeeld automatische overhead deuren te plaatsen? Van belang is dat de toegangsmogelijkheid gepast is. Zonder aan dit element te denken, kan een loods als een Variantloods nooit compleet worden genoemd. Wederom kunnen de medewerkers van Systeem Loodsen B.V. u tot in detail informeren.

https://www.systeemloodsenbouw.nl/

About