Gouden Tip
Image default
Bedrijven

Wat is de ADR en wat dient jouw organisatie te doen om zich eraan te houden?

Zoals zoveel drieletterige afkortingen, staat ADR voor een hoop dingen. In dit artikel hebben we het over de volgende betekenis van ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. In het Nederlands vertaald is dit het Europees relatief akkoord voor het internationaal transport van gevaarlijke goederen op de weg. Zoals de naam aangeeft gaat het hier om een Europees verdrag dat sinds de jaren 1990 van toepassing is. Dat betekent dat je in Nederland potentieel gevaarlijke stoffen vervoert, je aan deze richtlijnen dient te houden.

Hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie ADR compliment is? In dit artikel geven we je hier  

 

ADR-training voor (vrachtwagen)chauffeurs

Het spreekt tot de verbeelding dat de chauffeurs van vrachtwagens en andere voertuigen waarin gevaarlijke stoffen die onder de ADR vallen vervoerd worden, een ADR-training dienen te krijgen. Hierin leren ze onder andere waar ze op dienen te letten bij het laden en het lossen. Verder gaat het over algemene veiligheids- en noodmaatregelen. De wetgever vereist dat u als werkgever kunt aantonen dat uw chauffeurs deze training hebben gevolgd.

 

ADR is ook verplicht voor andere medewerkers

Wat minder bekend is, is dat ook andere medewerkers dan chauffeurs vaak een ADR-training dienen te volgen. Het andere personeel dat betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, leert in een ADR-training over de risico’s die het werken met gevaarlijke stoffen met zich meebrengen en wat er gebeurt als er een ongeval plaatsvindt. Vaak worden deze trainingen toegespitst op de type gevaarlijke stoffen waar mensen

 

Aanvullende ADR-cursussen

Er is ook een aanvullend ADR-certificaat. Wat wenselijk en wat verplicht is voor uw bedrijf hangt af van de sector waarin u actief bent, de stoffen waarmee uw medewerkers te maken krijgen en de partnerbedrijven waarmee u direct of indirect samenwerkt. Het is aan te raden om advies in te winnen over zowel de primaire als de aanvullende ADR-cursussen. Zo zorgt u dat u de risico’s in uw organisatie tot een minimum beperkt. En daarmee dat u voorkomt dat u een boete kunt krijgen of dat u schade aan uw reputatie of uw bedrijfsresultaten ervaart.

https://eurotransportcollege.com/adr-opleiding/

Gerelateerde artikelen

De beste verhuistips!

Een goed uitgevoerde glas reparatie

Hoe kan je het best de Spaanse taal leren