Tag Archives: horoscoop

Numerologie: is het een mythe of realiteit?
Gouden-tip

Paranormaal lezen wordt al sinds mensenheugenis gebruikt om de toekomst te voorspellen. Het is in feite een pseudowetenschap die wordt gebruikt om het paranormale gedrag te begrijpen. De beweging van planeten, sterren en diverse andere hemellichamen hebben grote invloed op ons leven. Met behulp van deze wetenschap proberen de lezers het paranormale gedrag te begrijpen dat het begrip van de gewone man te boven gaat.

De paranormaal begaafden zijn die personen die speciale krachten bezitten. Met hun uitzonderlijke instincten kunnen ze het bovennatuurlijke fenomeen gemakkelijk begrijpen. Met de kracht van aanraking, geur, zicht, genezing en andere vaardigheden proberen ze verschillende paranormale gedragingen en hun invloed op ons leven te begrijpen.

Hoewel er geen bewijs is dat deze wetenschap een bewezen staat van dienst heeft, wordt ze toch al sinds mensenheugenis gebruikt. In het verleden gebruikten de koningen van Rome, Perzië, India en verschillende andere landen deze methode om de toekomst te kennen.

Er zijn verschillende methoden die door helderzienden worden gebruikt om het lot te voorspellen. Een meest prominente methode is numerologie. In deze techniek worden de cijfers veel gebruikt om de levensgebeurtenissen van het individu te begrijpen. Deze techniek wordt al sinds mensenheugenis gebruikt. De numerologen hebben dit gebruikt om informatie te geven over fortuinen in het leven van een individu.

Bij deze techniek wordt de geboortekaart gemaakt met behulp van de cijfers. Volgens de filosofie van deze oude wetenschap bezit elk nummer enige kwaliteit. Dit kenmerk van getallen heeft een grote invloed op de kwaliteiten en eigenschappen van een persoon.

Bij deze techniek wordt het aantal berekend met behulp van de geboortedatum. Dit wordt beschouwd als het speciale nummer dat het leven van een persoon beïnvloedt. Dit aantal wordt beschouwd als de belangrijkste oorzaak van de gebeurtenissen in het leven van een persoon.

Volgens de filosofie van de numerologie speelt dit aantal een cruciale rol bij het plaatsvinden van bepaalde gebeurtenissen in ons leven. Met behulp van dit nummer voorspellen de numerologen verschillende dingen met betrekking tot onze toekomst.

Nu is de echte vraag of numerologie een mythe of realiteit is. Hoewel dit een pseudo-wetenschap is, is het al sinds mensenheugenis in gebruik. Dit feit is voldoende om te zeggen dat deze wetenschap echt is. Al is de relatie tussen getallen en levensgebeurtenissen nooit wetenschappelijk bewezen. Maar de aanwezigheid van God is ook niet wetenschappelijk bewezen. We kunnen God niet zien of aanraken, maar we geloven nog steeds in Zijn aanwezigheid. Hetzelfde geldt voor numerologie. We kunnen de hulp van de numerologen gebruiken om onze kracht, zwakte en echte eigenschappen te begrijpen.

Lees ook je:

Sterrenbeeld | Horoscoop morgen | Horoskop Morgen | Horoscope

https://zodiac-horoscoop.nl/
Wat betekent het dat Mercurius Retrograde is?
Gouden-tip

Mercurius retrograde

Er is een bekend gezegde: ‘Twee stappen vooruit, één stap terug’. We hebben de neiging om het op een nogal negatieve manier te gebruiken, wat impliceert dat onze voorwaartse vooruitgang is gedwarsboomd, dat ongelukken en onvoorziene omstandigheden ons niet alleen hebben vertraagd, maar ons het gevoel hebben gegeven dat we in de tegenovergestelde richting van ons gewenste doel gaan.

Retrograde Mercurius kan zo aanvoelen als een stap achteruit. Op individueel niveau kan er een misverstand ontstaan ​​in de communicatie met een vriend, familie of collega, kunnen we onze stem verliezen of kunnen dingen kapot gaan, zoals computers en telefoons; communicatie en communicatiemethoden worden beheerst door Mercurius. We kunnen letsel oplopen waardoor we niet kunnen lopen, of onze auto / fiets gaat kapot of de bus / trein rijdt niet – irritant lastig. Lokale reizen en manieren van reizen worden ook geregeerd door Mercurius.

Wereldwijd kan Retrograde Mercurius soortgelijke vervelende verstoringen zijn, maar tegelijkertijd grote aantallen mensen treffen. Storingen bij internetbankieren, stakingen van treinbestuurders, enz. Alles wat de reguliere processen van onze tijd beïnvloedt en waarop we vertrouwd zijn, verloopt vlot.

We zouden de retrograde Mercurius echter eerder als een kans dan als een belemmering kunnen beschouwen; een gelegenheid om de genomen beslissingen en gemaakte vorderingen te reflecteren en te beoordelen. Misschien wanneer systemen of communicatie falen en we voelen dat onze vooruitgang wordt gedwarsboomd, geeft het universum ons een duwtje in de rug om te onthouden dat we wat tijd moeten nemen om te evalueren voordat we de volgende twee stappen voorwaarts zetten.

In plaats van gefrustreerd of ontmoedigd te raken door onze voorwaartse vooruitgang, zouden periodes van retrograde Mercurius opzettelijk in onze jaarlijkse planners kunnen worden ingepland om een ​​’stap achteruit’ in ons voordeel te gebruiken; om te rusten, na te denken en opnieuw te focussen.
Ons maandagboek en maankalenders laten zien wanneer Mercurius retrograde is, zodat u kunt plannen hoe u deze tijden nadert.

Dus wat gebeurt er in de lucht als er wordt gezegd dat Mercurius retrograde is?

Het woord ‘retrograde’ suggereert dat de planeet in zijn beweging achteruit lijkt te bewegen. Dit is in feite een optische illusie.

Alle planeten in ons zonnestelsel reizen in dezelfde richting rond de zon. Door de rotatie van de aarde lijken de objecten die we aan de hemel zien van oost naar west te bewegen aan onze nachtelijke hemel. De sterren die we zien, blijven vanuit ons gezichtspunt op een vaste positie aan de hemel, maar de planeten draaien met verschillende snelheden om de zon. De baan van Mercurius rond de zon is korter dan die van de aarde – Mercurius heeft 88 dagen nodig om in een baan om de zon te draaien, in tegenstelling tot de 365 dagen van de aarde. Dit veroorzaakt de retrograde illusie, aangezien Mercurius sneller reist dan wij en ons op zijn reis laat slingeren. Mercurius retourneert ons drie of vier keer per jaar.

Je kunt het bedenken door je voor te stellen dat Mercurius rond een baan rent. Terwijl het de lus doorloopt, begint het van de linkerkant van uw gezichtsveld naar rechts te bewegen. Dan gaat hij de hoek om en, hoewel hij niet achteruit beweegt, beweegt hij nu van rechts naar links.

Mercurius retrograde

Alle buitenplaneten (Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus) hebben meer tijd nodig dan de aarde om hun hele reis rond de zon te maken. Omdat ze er langer over doen, passeert de aarde deze planeten tijdens haar reis en wanneer ze ze inhaalt, lijken ze vanuit onze positie achteruit te reizen.

De buitenplaneten hebben minder frequente maar langere perioden van retrograde, terwijl de binnenplaneten, Mercurius en Venus, kortere maar vaker retrograde perioden hebben.

Mercurius is bovendien de planeet van communicatie. Het is heel uitdagend de retrograde je uitgenodigy om opnieuw te kijken naar wat je voelt en vindt. Het gevolg is misverstanden en verwarde emoties.

Tijdens Mercurius retrograde is het extra belangrijk om:

– Jezelf rust te gunnen.
– Mild te zijn voor anderen én jezelf.
– Een situatie eerst goed aan te voelen en te denken voordat je iets zegt. Je kunt makkelijk ongenuanceerd worden tijdens een retrograde.
– Beslissingen zoveel mogelijk uit te stellen.

Lees meer over je daghoroscoop, je sterrenbeeld of je Chinese horoscoop.

https://www.horoscoop-luna.nl