Gouden Tip
Image default
Financieel

Wat is het levenstestament?

We maken tegenwoordig een onderscheid tussen een standaard testament en een zogenaamd levenstestament. Voor deze twee geldt dat het een document betreft dat haar nut zal bewijzen op het moment dat de persoon in kwestie nog in leven is. Vroeger werd er niet zo vaak voor gekozen om een dergelijk document te laten opstellen, maar tegenwoordig is dat wel even anders. Menig aantal mensen gaan dan ook op een bepaald moment naar de notaris om informatie te gaan inwinnen over het testament. Mogelijks laten ze zelfs het document meteen opstellen. Zou jij hier ook graag meer over te weten willen komen? Dan moet je vooral even snel verder lezen!

Hoe ziet de inhoud van een levenstestament eruit?

De inhoud waar een levenstestament over beschikt kan in de praktijk aardig verschillen. Dit heeft alles te maken met het feit dat de eisen van de personen die ze laten opstellen sterk uiteenlopend kunnen zijn. Het is bijvoorbeeld best mogelijk dat iemand gewoon een dergelijk document wenst te laten opstellen om over een beetje zekerheid te beschikken wanneer er bijvoorbeeld sprake zou van mentale problemen. In dat geval spreekt het voor zich dat er nog altijd bijvoorbeeld heel wat financiële zaken geregeld dienen te worden. Is de persoon in kwestie daar eigenlijk niet meer toe in staat? Dan is het altijd interessant om te weten dat er iemand anders is die je vertrouwt die, die taken voor zijn of haar rekening kan nemen. 

Wat is het belangrijkste voordeel van een levenstestament?

De belangrijkste reden waarom mensen er tegenwoordig zeer vaak voor kiezen om een levenstestament op te laten stellen heeft te maken met het feit dat dit gebeurt bij een notaris. Dit zorgt ervoor dat de vertrouwenspersoon die zal worden aangeduid ook herkend zal worden door bijvoorbeeld de bank. Veel mensen gaan ervan uit dat er daarvoor ook gewoon een standaard papier kan worden opgemaakt en ondertekend, maar dat is in principe niet correct. Zou je er dus met andere woorden echt zeker van willen kunnen zijn dat je vertrouwenspersoon niet voor vervelende verrassingen kan komen te staan op een bepaald moment? Dan zal je tot de conclusie komen dat het laten opstellen van een testament zonder twijfel een interessante keuze kan zijn.

Hoeveel bedragen de kosten voor een levenstestament opstellen?

De kans is zeer groot dat je door de informatie op deze pagina overtuigd bent geraakt om ook een levenstestament te laten opstellen door een notaris. Wat dit betreft moet er uiteraard nog rekening mee worden gehouden dat er hiervoor bepaalde kosten aangerekend worden. De hoogte van deze kosten wordt specifiek bepaald door de inhoud van het testament. Zoals eerder reeds aangegeven is het immers zo dat de inhoud sterk verschillend kan zijn afhankelijk van de persoon. 

Gemiddeld kan je er rekening mee houden dat er voor het opstellen van een levenstestament een kostprijs wordt aangerekend van ongeveer 500 euro. Dit is inclusief BTW. Beschik jij over een grote hoeveelheid aan verschillende eisen die verwerkt moeten worden in het document? In dat geval is het natuurlijk zo dat de kosten wellicht nog een stuk hoger zullen oplopen. Kijk voor meer informatie op www.rocketlawyer.com.

 

Gerelateerde artikelen

Investeren in obligaties

Leren beleggen

Kies jouw personeel aan de hand van een selectie assessment